ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

Μηχανήματα Διάστρωσης Καναλιών (Canals)

H Gomaco διαθέτει σειρά μηχανημάτων διαμόρφωσης καναλιών, ιδανικών για: (Υπάρχουν φωτογραφίες με αντίστοιχα file names)

  • διάστρωση πρανών, ενός κάθε φορά ή και των δύο ταυτοχρόνως
  • διάστρωση του πυθμένα, με κλίση πρανών μέχρι και 1:1
  • διαμόρφωση καναλιών πλάτους μέχρι 2,7 μέτρων
  • διαμόρφωση καναλιών τύπου «U»

Ακόμη, διαθέτει μηχάνημα τύπου «Ολισθαίνοντος Σιδηροτύπου» για πολύ μεγάλη παραγωγικότητα..

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section