ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

Μηχανήματα Κρασπεδορείθρων (Curb & Gutter)

Η φιλοσοφία σχεδιασμού των μηχανημάτων Gomaco στηρίζεται στην ευελιξία. Η σειρά μηχανημάτων για διάστρωση κρασπεδορείθρων ακολουθεί τη φιλοσοφία αυτή με την πατενταρισμένη μέθοδο φρεζαρίσματος του εδάφους και ταυτόχρονα διάστρωση σκυροδέματος. Τα μηχανήματα είναι κατάλληλα για κράσπεδα, πεζοδρόμια, ρείθρα και μικρά τοιχία. 

Η σειρά περιλαμβάνει τα μοντέλα:

 • 4400 Barrier Paver
 • Commander III
 • Commander III Trimmer
 • Curb Cadet
 • GT-3200
 • GT-3200 Sidewalk Paver
 • GT-3400 Sidewalk Trimmer
 • GT-3400
 • GT-3600
 • GT-6000
 • GT-6300
 • Commander II (GT- 6200)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section