ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΗΣ NPK

Ο Ιαπωνικός Οίκος ΝΡΚ είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εξαρτήσεων εργασίας για υδραυλικούς εκσκαφείς στον κόσμο.

Διατίθενται:

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι εξαρτήσεις ΝΡΚ είναι εξοπλισμένες με σύστημα πολλαπλασιασμού πιέσεως (pressure intensifier) με το οποίο επιτυγχάνονται εξαιρετικά μεγάλες δυνάμεις συσφίγξεως, μικρό βάρος λειτουργίας και μικρός χρόνος κύκλου εργασίας.

Όλες οι εξαρτήσεις εξοπλίζονται με κεφαλή ελεύθερης ή ελεγχόμενης περιστροφής.

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section