ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

3 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων μηχανημάτων, πεζού χειριστή με ανυψωτική ικανότητα από 1,8 έως 2,0 τόνους.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων μηχανημάτων, εποχούμενου χειριστή, με πλατφόρμα μεταφοράς και βραχίονες προστασίας, με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 2,5 τόνους.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων μηχανημάτων τύπου stand-on, όρθιου χειριστή, με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 3,0 τόνους.

STACKERS

4 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stacker, πεζού χειριστή με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 2,0 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 5,4 μέτρα.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stacker, εποχούμενου χειριστή, με πλατφόρμα μεταφοράς και βραχίονες προστασίας, με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 1,6 τόνους και ύψος ανύψωσης έως  5,4 μέτρα.

4 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stand-onstacker, όρθιου χειριστή, με στέγαστρο προστασίας, με ανυψωτική ικανότητα από 1,6 έως 2,0 τόνους και ύψος ανύψωσης έως  6,75 μέτρα.

3 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stacker κατάλληλα για μεταφορά διπλής παλέτας , πεζού ή εποχούμενου χειριστή με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 1,6 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 2,1 μέτρα.

1 μοντέλο ηλεκτροκίνητου περονοφόρου μηχανήματος τύπου stand-onstacker, όρθιου χειριστή, με στέγαστρο προστασίας, με τηλεσκοπικές περόνες, κατάλληλο για στοιβασία σε ράφια διπλού βάθους, με ανυψωτική ικανότητα 1,0 τόνο και ύψος ανύψωσης έως 6,75 μέτρα.

ORDER PICKERS

7 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων παραγγελιοληψίας μικρού ύψους, με ανυψωτική ικανότητα από 1,2 έως 2,5 τόνους.

4 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων παραγγελιοληψίας μεγάλου ύψους, με ανυψωτική ικανότητα 1,0 τόνο και ύψος ανύψωσης έως 8,25 μέτρα.

REACH TRUCKS

6 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων τύπου Reachtruck, με ανυψωτική ικανότητα από 1,2 έως 2,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 12,1 μέτρα.

3 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων τύπου Reachtruck, με τηλεσκοπικές περόνες, κατάλληλα για στοιβασία σε ράφια διπλού βάθους, με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 2,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 12,1 μέτρα.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων τύπου Reachtruck, τεσσάρων κατευθύνσεων με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 2,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 9,7 μέτρα.

Very narrow aisle  (VNA)

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων πολύ στενών διαδρόμων, τύπου VNA, με περιστρεφόμενες περόνες, με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 1,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 10,35 μέτρα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section