ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Component

 iso 9001ELiso 14001EL

iso 18001
 

 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Bottom info

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section

Η ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρείες που υπέγραψε συμβάσεις συνεργασίας με τα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Στην πλειονότητά τους όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την περιβαλλοντική διαχείριση διαθέτουν οχήματα Iveco.

 

Περιβαλλοντική Πολιτική